Keujes, Varkens

Keujes. Varkens.

Het woord keuje is volgens het etymologisch woordenboek afgeleid van het oudduitse woord Keusch. Klinkt wel logisch. Ook het franse woord cochon lijkt dezelfde oorsprong te hebben. Het woord keuter zal er eveneens aan verwant zijn. Een keuterboerderij is een klein gemengd bedrijfje wat alleen in eigen onderhoud kan voorzien. Het woord ‘kot’ heeft daar wellicht ook mee te maken, wat weer varkenshok betekent. Vandaar misschien ook het woord kotelet…?

Varkens zijn leuk, nuttig en intgelligent maar dat zal de meeste keujes op weg naar het slachthuis worst zijn… Toen ik laatst op de snelweg een vrachtwagen met varkens passeerde kon ik er ín onze auto een horen schreeuwen… ik durfde niet te denken wat daarbinnen gaande was en ik kon niks anders doen dan mezelf kwaad maken dat er nog steeds levend vee door Europa wordt gesleept om het in een goedkoop land te laten slachten waarna het weer in plakjes terugkomt en hier dan het beterlevenkeurmerk op de verpakking krijgt. Woest word ik daarvan!
Waarom heeft een universiteit of een rijke dierenvriend nog geen mobiel slachthuis ontwikkeld die naar de veehouderijen kan gaan in plaats van omgekeerd, als een soort van mobiele slachtbaan? Dat zou verplicht moeten worden. Zoiets kan toch nooit erg ingewikkeld zijn! Ze kunnen op een vrachtwagen complete woningen uitvouwen!
Dat is natuurlijk een geldkwestie, maar als ik zie dat er bij de dijkverzwaring langs het hele tracé amfibieschermen zijn gezet met afvangemmers van waaruit twee keer per jaar de padden worden overgezet zolang de dijkverzwaring gaande is, dan bestaat er wel ergens respect voor dieren. Alleen niet voor dieren op weg naar de slacht. IvD

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top